Deze opsomming is niet limitatief en dient ter compensatie van de door ons gemaakte kosten en winstderving.

  • Meer dan 30 dagen voor aanvang van de activiteit(en): 0%
  • Minder dan 30 dagen voor aanvang van de activiteit(en) : 50%
  • Minder dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit(en) : 75%
  • Minder dan 7 dagen voor aanvang activiteit: 100%